COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

იურიდიული დახმარების სამსახური - იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება

ხანგრძლივობა:  02.15.2019 - 01.14.2021

თანხის ოდენობა: $36,254.3

პროექტის აღწერა: პროექტი იურიდიული დახმარების სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების ხელშეწყობას ისახავს მიზნად, რაც მისი ადვოკატების შესაძლებლობების გაზრდას, განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის საშუალებით ადვოკატირების უნარ-ჩვევების განმტკიცებასა და ტრენინგ-ცენტრის კომპიუტერით, პრინტერით, პროექტორითა და ეკრანით, ბანერით, დაფითა და ფლიპ-ჩარტით აღჭურვას მოიცავს. 2019 წლის განმავლობაში, სამსახურმა USAID/PROLoG-ის მხარდაჭერით, მისი ადვოკატების გადამზადების სისტემის შესახებ კონცეფცია შეიმუშავა, რომლის დახმარებითაც ტრენინგ-საჭიროებების მიმართ ერთგვაროვანი მიდგომის შემუშავება, გადამზადების წლიური გეგმების შედგენა და ადვოკატების სპეციალიზაციის განსაზღვრა მოხდება. ამასთანავე, სამსახურის ადვოკატთა პროფესიული გადამზადება PROLoG-ის მხარდაჭერით უშუალოდ ტრენინგების ჩატარების, ან  ქართველ მოსამართლეებთან მნიშვნელოვან სამართლებრივ საკითხებზე მრგვალი მაგიდა-დისკუსიების ორგანიზების გზით ხორციელდება. ამ მიზნებისათვის, PROLoG-ის საგრანტო მხარდაჭერა ტრენინგ-საჭიროებების შეფასების საშუალებით, სხვადასხვა სამართლებრივ საკითხზე ტრენინგ-მოდულების შემუშავებასა და 15 ტრენინგის ჩატარებას მოიცავს.

USAID
Top of Page