COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი - ადამიანის უფლებების განათლების ხელშეწყობა სწავლებით, კვლევით და დისკუსიებით

ხანგრძლივობა:  04.10.2020 - 09.30.2021

თანხის ოდენობა: $32,087.30

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს სამართლის სტუდენტებს, პროფესორებსა და იურისტებში ადამიანის უფლებების განათლების ხელშეწყობას სწავლებით, კვლევით და დისკუსიებით, ასევე სტუდენტების, პროფესორების და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის  პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას ადამიანის უფლებების მიმართულებით.

USAID
Top of Page