COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  02.10.2016 – 11.30.2021

თანხის ოდენობა:   $113,508.30

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებათა სწავლების  განვითარებასა და ადამიანის უფლებათა სფეროში კვლევების ხელშეწყობას უნივერსიტეტებში, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლებას, მაგისტრატურის სტუდენტთათვის ადამიანის უფლებათა სამოდელო კურსის შექმნასა და კურსის დანერგვას,  რომელთა გაზიარება ხდება სხვა სამართლის სკოლებთან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული იურიდიული კლინიკის ჩამოყალიბებას, ადამიანის უფლებათა აქტუალურ საკითხებზე საჯარო ღონისძიებების და საზაფხულო სკოლების ორგანიზებას, ადამიანის უფლებათა კინო-კლუბის ჩამოყალიბებას, ადამიანის უფლებათა კუთხის შექმნას ილიას სახ. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში და კონსტიტუციური სამართლის ყოველწლიური ჟურნალის პუბლიკაციას.

USAID
Top of Page