COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თბილისის ნიუ ვიჟენის უნივერსიტეტი - სამართლებრივი ეთიკის სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა07.01.2017 – 09.30.2021  

თანხის ოდენობა: $ 73,543.34

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს პროფესიული ეთიკის სწავლების განვითარებასა და ხელშეწყობას უნივერსიტეტებში. მომზადდება და დაინერგება სამართლებრივი ეთიკის სამოდელო კურსი. ჩატარდება  კონფერენციები, საჯარო ღონისძიებები პროფესიული ეთიკის საკითხებზე, შეიქმნება სამართლებრივი ეთიკის ონლაინ პლატფორმა, ჩამოყალიბდება იურიდიული ეთიკის საკითხებზე მომუშავე იურიდიული კლინიკა, და შეიქმნება სამართლებრივი ეთიკის განახლებული სახელმძღვანელო.

USAID
Top of Page