შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის მონიტორინგი

ხანგრძლივობა:  02.02.2018 – 02.28.2019

თანხის ოდენობა:  $39,800

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობას საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის საკანონმდებლო საფუძვლის შეფასებისა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების მონიტორინგის გზით. ინფორმაცია შეგროვდება 9 საერთო სასამართლოდან, სადაც ექვსზე მეტი მოსამართლე მუშაობს. პროექტის გუნდი მოამზადებს შუალედურ ანგარიშს, რომელსაც განიხილავს დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კოალიციასთან, და საბოლოო ანგარიშს, რომელსაც საჯაროდ წარუდგენს დაინტერესებულ მხარეებს. ანგარიშები შეაფასებს საქმეთა განაწილებისას ახალი სისტემის ეფექტურობას მიკერძოებულობის შემცირების კუთხით  და იმას, თუ რამდენად უზრუნველყოფს დატვირთვის სამართლიან გადანაწილებას მოსამართლეთა შორის. ანგარიშში იქნება რეკომენდაციებიც იმ პრობლემების დასაძლევად, რაც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთება.

USAID
Top of Page