შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის გაუმჯობესება

ხანგრძლივობა:  03.01.2018 – 01.31.2019

თანხის ოდენობა: $34, 585

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის (სტამბულის კონვენციის) აღსრულების ხელშეწყობას, კონვენციით მოთხოვილი მონაცემების ეფექტურად შეგროვების ადვოკატირების გზით. პროექტი შეისწავლის მონაცემთა შეგროვების არსებული პრაქტიკას სასამართლო და ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, მათ შორის, სხვადასხვა ორგანოს მიერ გამოყენებულ ინდიკატორებსა და პროცედურებს, უწყებებს შორის კოორდინაციის დონეს და საზოგადოებისათვის მონაცემთა ღიაობას. კვლევა მოიცავს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევასაც. პროექტის გუნდი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მთავრობის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისათვის და სასამართლოსათვის.

USAID
Top of Page