COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

CRRC საქართველო - პროგრამის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLoG)“ ქვეპროექტი

ხანგრძლივობა: 06.08.2015 – 09.20.2021

თანხის ოდენობა: $265,847

პროექტის აღწერა: CRRC საქართველო ეხმარება PROLoG-ს დასახული მიზნების მიღწევაში, როგორიცაა ადამიანის უფლებების დაცვა და მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. CRRC საქართველო ატარებს გამოკითხვებს და ფოკუს ჯგუფებს PROLoG-ის პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასებისთვის. CRRC საქართველო ასევე აძლიერებს პარტნიორებს მონაცემების მართვის, შეგროვებისა და ანალიზის უნარების სწავლების გზით.

USAID
Top of Page