COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი - ნოუთბუქები ონლაინ სწავლისათვის

ხანგრძლივობა: 1 თვე

თანხის ოდენობა: USD 4 940 

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტისთვის (SabaUni)  ლეპტოპების შეძენის გზით, დაეხმაროს იურიდიული ფაკულტის სტუდენტებს ონლაინ სწავლასთან დაკავშირებული გამოწვევების დაძლევაში. SabaUni შეიძენს 12 ლეპტოპს, რომლებიც სტუდენტებს  დროებითი მოხმარებისთვის გადაეცემათ. ადრესატების შერჩევა მოხდება მათი საჭიროებებისა და აკადემიური დავალებების გათვალისწინებით. ლეპტოპები უნივერსიტეტს დაუბრუნდება გაზაფხულის სემესტრის ბოლოს და გადაეცემა ახალ ჯგუფს შემოდგომის სემესტრის დასაწყისში. პროექტი უზრუნველყოფს იმ სტუდენტების ტექნიკურ დახმარებას, ვისაც ეს სჭირდება, რათა ისინი პანდემიის პერიოდში აკადემიურ პროცესში სრულად ჩაერთონ.

USAID
Top of Page