COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

მწვანე სექტორი - სამართლებრივი პრობლემების ამსახველი ფილმების საგანმანათლებლო პლატფორმა

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2021 - 30 ივნისი, 2021

თანხის ოდენობა: USD 4,600

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს იურიდიული განათლების პროგრამებში ინოვაციური მეთოდების შემოტანას,  კერძოდ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - სამართლის სწავლების დანერგვას ფილმების საშუალებით. ექსპერტების ჯგუფი შეიმუშავებს სახელმძღვანელოს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ფილმების გამოყენება სამართლებრივი ცნებების სწავლებისთვის. სახელმძღვანელო ასევე მოიცავს ინფორმაციის წყაროებსა და ფილმოგრაფიას. საწყის ეტაპზე ტრენინგს გაივლის 8 პროფესორი და 20 სტუდენტი, რომლებიც შემდგომში ჩაერთვებიან იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებული ფილმების შესახებ დისკუსიის წარმართვაში.

პროექტი ასევე ითვალისწინებს შვიდი ფილმის ჩვენებას, რომელიც პანდემიით გამოწვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით, თავდაპირველად ონლაინ, ხოლო შემდეგ, სპეციალურ აუდიტორიაში გაიმართება. სამართლებრივი ცნებების ამსახველი მხატვრული ნაწარმოებების გააზრება სტუდენტებს დაეხმარება სამართლის ცოდნის გაღრმავებაში.  

USAID
Top of Page