COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია - მედიაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა კოვიდ-19-ის პანდემიის პერიოდში

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2021 - 31 მარტი, 2021

თანხის ოდენობა: USD 4,765

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს პანდემიის პერიოდში და მის შემდეგ მედიაციის მხარდაჭერას საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის (MAG) ტექნიკური შესაძლებლობების გაზრდის საშუალებით. პროექტი ითვალისწინებს მედიატორებისა და დავის მხარეებისთვის კომპიუტერებისა და ოფისის მოწყობილობების შესყიდვას. ამასთან, მედიატორთა ასოციაცია დაეხმარება თბილისის, მცხეთისა და რუსთავის სასამართლო მედიაციის ცენტრებს მედიაციაზე გაზრდილ მოთხოვნასთან გამკლავებაში. MAG შეისყიდის ორ კომპიუტერს, ორ ლეპტოპს, პრინტერის ორ აპარატსა და ოფისის ავეჯს. ასევე, სასამართლო მედიაციის ცენტრებსა და MAG-ს შორის კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით, თბილისის, მცხეთისა და რუსთავის მედიაციის ცენტრებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი. 

პროექტი ხელს შეუწყობს MAG-ის საქმიანობას და მის წევრებს დისტანციური მედიაციის პროცესში ჩართვის შესაძლებლობას მისცეს; ასევე მოემსახურება მედიაციის პროცესში მხარეების ჩართულობის გაზრდასა და, გრძელვადიან პერსპექტივაში, სასამართლოს დატვირთვის შემცირებას.

USAID
Top of Page