COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

იურიდიული დახმარების სამსახური (LAS) - ხარისხიანი იურიდიული მომსახურების უზრუნველყოფა კოვიდ-19 პანდემის დროს

ხანგრძლივობა: 15 თებერვალი, 2019 - 15 ივლისი, 2021

თანხის ოდენობა: USD 4,492

პროექტის აღწერა: პროექტი მხარს უჭერს იურიდიული დახმარების სამსახურს (LAS) პანდემიით გამოწვეული სირთულეების დაძლევაში. პროექტი ითვალისწინებს კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვას იურიდიული კონსულტაციისა  და იურიდიული დახმარების ხარისხის შეფასების სამმართველოს 12 წევრისათვის. სამმართველო, ისევე, როგორც მთელი ორგანიზაცია, დისტანციურად მუშაობს. შეძენილი ტექნიკა გამოყენებული იქნება LAS-ის იურისტებისა და კონსულტანტების მუშაობის შესაფასებლად.  

USAID
Top of Page