Rapid Response Grants

Rapid Response Grants

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოქალაქეების მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის დროს

ხანგრძლივობა:  04.25.2020 - 06.24.2020

თანხის ოდენობა: $2,851

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოქალაქეების, მათ შორის, სტუდენტების მხარდაჭერას COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიისა და გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის დროს. ბევრმა უცხოელმა მოქალაქემ არ იცის ქართული ენა და არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის დროს დაწესებული შეზღუდვებისა და არსებული სიტუაციის სხვა ასპექტების შესახებ. დისკრიმინაცია და სტიგმა კიდევ უფრო მეტად ართულებს მათთვის ხარისხიანი ინფორმაციის მიღებას. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად სამთავრობო ვებ-გვერდებზე არის ინგლისურენოვანი სექციები, ეს ვებგვერდები მაინც არ არის საკმარისი სწრაფად ცვალებად სიტუაციასა და რეგულაციებში გასარკვევად. TDI ამ პრობლემების გადასაჭრელად ინგლისურ ენაზე გაავრცელებს დაზუსტებულ და წყაროებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. ინფორმაცია გავრცელდება TDI-ის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. ასევე შეიქმნება სპეციალური ფეისბუქ ჯგუფი, სადაც პროექტის ბენეფიციარები ღიად იმსჯელებენ პრობლემებზე და მიიღებენ ინფორმაციას და დახმარებას. განსახილველი საკითხები მოიცავს ვიზებს და ბინადრობის ნებართვებს, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებსა და უფლებების დარღვევებს.

პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

USAID
Top of Page