COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოქალაქეების მხარდაჭერა COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის დროს

ხანგრძლივობა:  04.25.2020 - 06.24.2020

თანხის ოდენობა: $2,851

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები უცხოელი მოქალაქეების, მათ შორის, სტუდენტების მხარდაჭერას COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიისა და გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის დროს. ბევრმა უცხოელმა მოქალაქემ არ იცის ქართული ენა და არ აქვს საშუალება, რომ მიიღოს ზუსტი ინფორმაცია საგანგებო მდგომარეობის დროს დაწესებული შეზღუდვებისა და არსებული სიტუაციის სხვა ასპექტების შესახებ. დისკრიმინაცია და სტიგმა კიდევ უფრო მეტად ართულებს მათთვის ხარისხიანი ინფორმაციის მიღებას. მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად სამთავრობო ვებ-გვერდებზე არის ინგლისურენოვანი სექციები, ეს ვებგვერდები მაინც არ არის საკმარისი სწრაფად ცვალებად სიტუაციასა და რეგულაციებში გასარკვევად. TDI ამ პრობლემების გადასაჭრელად ინგლისურ ენაზე გაავრცელებს დაზუსტებულ და წყაროებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. ინფორმაცია გავრცელდება TDI-ის ვებ და ფეისბუქ გვერდებზე. ასევე შეიქმნება სპეციალური ფეისბუქ ჯგუფი, სადაც პროექტის ბენეფიციარები ღიად იმსჯელებენ პრობლემებზე და მიიღებენ ინფორმაციას და დახმარებას. განსახილველი საკითხები მოიცავს ვიზებს და ბინადრობის ნებართვებს, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებსა და უფლებების დარღვევებს.

პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

USAID
Top of Page