COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

იურიდიული დახმარების სამსახური (LAS) - უსაფრთხო წვდომის უზრუნველყოფა საქმის წარმოების სისტემებზე იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატთათვის დისტანციურად მუშაობისას

ხანგრძლივობა:  04.20.2020-06.20.2020

თანხის ოდენობა: $4,999

პროექტის აღწერა: პროექტი მიმართულია საქმის ელექტრონულად წარმოების სისტემის გამოყენებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე COVID-19 პანდემიის წინააღმდეგ საბრძოლველად გამოცხადებულ საგანგებო მდგომარეობის პირობებში, რომელიც მოითხოვს იურიდიული სამსახურის ადვოკატებისა და თანამშრომლების დისტანციურად მუშაობას. გრანტის დახმარებით იურიდიული დახმარების სამსახური ახალი თაობის “ფაიერვოლს” შეიძენს და დაამონტაჟებს, რომელიც სამსახურის თანამშრომლებს დისტანციურად მუშაობის საშუალებას მისცემს და  ქსელთან მათ დაშიფრულ VPN კავშირს უზრუნველყოფს. გრანტი იურიდიული დახმარების  ადვოკატებისთვის, რომლებიც დისტანციურად მუშაობენ, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ  და საქმისწარმოების სისტემებზე (case-bank) უსაფრთხო წვდომას შეუწყობს ხელს. საქმის ელექტრონულად წარმოების სისტემა უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია სამსახურისთვის. მონაცემებზე წვდომისა და მათი სისტემაში შეყვანის შესაძლებლობა საქმეების სწორ განაწილებას, სამსახურის ადვოკატების მიერ წარმოებული საქმეების შესახებ მონაცემებისა და სტატისტიკის წარმოებას უზრუნველყოფს. ეს სისტემა ადვოკატთა შეფასების სისტემის უკეთ დანერგვასაც შეუწყობს ხელს.

პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

USAID
Top of Page