COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - მედია კამპანია COVID-19-თან დაკავშირებული სტერეოტიპებისა და სტიგმის წინააღმდეგ

ხანგრძლივობა:  04.28.2020-06.27.2020

თანხის ოდენობა: $4,200

პროექტის აღწერა: პროექტი მიმართულია COVID-19-თან დაკავშირებული სტერეოტიპებისა და სტიგმის წინააღმდეგ. GDI მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების საფუძველზე მოამზადებს ვიდეო-რგოლს ფეისბუქისა და ტელევიზიებისთვის. ვიდეოს მიზანია შემდეგი გზავნილების  მიტანა მოსახლეობამდე: 

  • ყველას ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული თავად დაავადების და არა დაავადებული ინდივიდების წინააღმდეგ;
  • ხალხი უნდა გაერთიანდეს მოწყვლადი ადამიანების მხარდასაჭერად;
  • მიუღებელია დისკრიმინაცია და სტიგმატიზაცია.

ვიდეო შეიქმნება ფსიქოლოგის მონაწილეობით. გამოქვეყნებამდე მოხდება მისი ტესტირება ფოკუს ჯგუფში. ვიდეო ითარგმნება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე და გავრცელდება ტელევიზიითა და ფეისბუქის საშუალებით.

პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

USAID
Top of Page