COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია (GBA) - დისტანციურ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა ადვოკატთათვის

ხანგრძლივობა:  04.21.2020-05.31.2020

თანხის ოდენობა: $4,769

პროექტის აღწერა: გრანტის საშუალებით, ასოციაცია თელავის, ქუთაისის, ზუგდიდისა და ბათუმის რეგიონულ ოფისებს ისეთი კომპიუტერული ტექნიკით აღჭურვას განახორციელებს, რომლებსაც COVID-19-ით გამოწვეული პანდემიის პერიოდში პროცესების დისტანციურად ჩატარებისთვის საქართველოს სასამართლოების მიერ გამოყენებული Webex-ის ონლაინ პლატფორმის შესაბამისი მონაცემები ექნება. თითოეული რეგიონული ოფისი 2 კომპიუტერითა და შესაბამისი აქსესუარებით აღიჭურვება. ამასთანავე, ასოციაციის რეგიონული კოორდინატორები (ოფის-მენეჯერები) ასოციაციის IT მენეჯერის დახმარებით ტრენინგს გაივლიან იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოხდეს პროგრამა Webex გამოყენება და როგორ უნდა გაეწიოს დახმარება ადვოკატებს პროგრამაში მუშაობის დროს. COVID-19-ის გავრცელების გამო, საქართველოს მთავრობამ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. პრეზიდენტის ბრძანებაში მითითებულია, რომ სისხლის სამართლის საქმეებთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესების ჩატარება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით არის შესაძლებელი. ბრძანებაში ნათქვამია, რომ თუ სასამართლო სხდომების ჩატარებას ონლაინ პლატფორმის საშუალებით გადაწყვეტს, მხარეებს არ ექნებათ უფლება, უარი განაცხადოს დისტანციურად სხდომის ჩატარებაზე, მხოლოდ მასზე უშუალო დასწრების სურვილის მოტივით. სამომავლოდ, GBA აგრეთვე გამოიყენებს ამ ტექნიკას Webex პლატფორმასთან ერთად განგრძობადი იურიდიული განათლების ტრენინგებისთვის, ონლაინ შეხვედრებისა და კონფერენციების ჩასატარებლად.

პროექტი დაფინანსებულია COVID-19-ზე სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

USAID
Top of Page