COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

Awareness Raising Grant

Background

 

On April 2, 2015, the United States Agency for International Development (USAID) awarded a five-year Cooperative Agreement to the East-West Management Institute (EWMI), a New York-based not-for-profit organization, to implement a human rights and justice support program entitled Promoting Rule of Law in Georgia (PROLoG) Activity. The purpose of PROLoG is to strengthen the justice system to ensure due process, judicial independence, and the protection of human rights. The activity is designed to address key challenges in the rule of law sector and capitalize on opportunities for accelerated rule of law and justice sector reforms where there is political will and/or interest from civil society. PROLoG aims to improve access to justice for marginalized citizens, in particular women and ethnic, religious and sexual minorities in Tbilisi as well as in regions. PROLoG works to strengthen the legal environment for the application of due process rights and improve their implementation.

 

In Spring 2020, PROLoG conducted third round of Legal Aid Grant Competition with the aim to identify strategic litigation cases appropriate for promoting the rights of women and marginalized groups, before the courts of common jurisdiction, the Constitutional Court and the European Court for Human Rights. The new grants were awarded to local NGOs who work to increase access to justice for women and marginalized groups by providing legal aid and representation in strategic litigation cases that promote the rights of religious and ethnic minorities, women, children, people with disabilities, and other marginalized groups, including the LGBTQ community. These grants also include portion of limited advocacy and awareness raising related to the project objectives, such as trainings, roundtable meetings, field work and other activities for the target audience.

 

PROLoG believes it is necessary for there to be awareness raising activities beyond those that will be accomplished through the Legal Aid Grant Competition, to ensure that both members of the target groups and the general public understand the purpose and importance of protecting the rights of such groups.

With that in mind PROLoG supported implementation of the awareness raising grant that aimed to raise public awareness about discrimination problems faced by religious and ethnic minorities and foreigners residing in Georgia and to empower representatives of minority groups. For the public awareness purposes multimedia products, such as mini-documentaries, graphic doodle video, photo stories were developed that demonstrated individual stories about challenges that ethnic, religious and racial minorities encounter in their everyday lives, discriminatory treatment by the majority group. These media products are published on the social media platform – “Images of Diversity” that highlights the systemic problems, including discrimination and isolation, that representatives of religious and ethnic communities experience in Georgia.

With the new grant competition PROLoG goal is to continue its support in order to increase the public’s level of understanding about nondiscrimination and the rights of women and minorities, as well as empower members of the targeted groups seeking remedies, if needed.  PROLoG deems that nationwide and regional awareness building activities will increase the involvement and responsibility of public and relevant stakeholders.

 

Problem Statement


Despite progressive legislative amendments introduced recently, such as the defining harassment and sexual harassment as forms of discrimination and establishment of a legal mechanism of the regulation, and the reform of the labor code, there are still steps to be taken to improve gender equality and ensure protection of women’s rights. Women’s access to justice is often more problematic due to lack of awareness, cultural restrictions to act independently from men, and limited financial resources. Society still lives in a stereotypical environment where domestic violence against women is often justified; management and prevention of cases of early marriage remains problematic[1]; the number of women at the decision-making level is low.

A homophobic environment within the country also persists and discrimination on the grounds of sexual orientation and gender identity remains a very serious challenge in Georgia. Equality of LGBTQI community members is violated in almost all spheres of life. Phobias and stigmas existing among a segment of society nourish discriminatory attitudes towards representatives of the community.[2]

 

When it comes to Georgia’s religious and ethnic minorities, minority community representatives face discrimination[3] and believe that they do not have equal access to the justice system and equality before the law. The ombudsman of Georgia indicates that, in spite of changes, “the situation regarding the protection of the freedom of religion has not improved. Equality-related issues are not on the agenda of high officials either. Decisionmakers continue to refrain from making statements in support of equality, including at times when it is of critical importance to defend the right to equality of certain groups.”[4]

Lack of understanding and awareness of laws and justice institutions caused by a language barrier is one of the reasons that Georgia’s ethnic minority population is denied equal access. The language barrier also causes isolation of these groups and discourages integration. Women are particularly vulnerable and isolated due to cultural norms that perpetuate early marriage, discourage young women from seeking higher education and professional-level employment, and make it more difficult to own and register property.[5] Hate-motivated crimes[6] are also one of the key challenges in Georgia; targets of these crimes are mostly minority representatives and there is a concern that the State has not done enough to respond to ultra-right extremist and nationalist groups. This discriminatory attitude was accentuated during the Covid - 19 outburst in spring 2020 and the Public Defender of Georgia addressed this issue in different statements[7] highlighting importance of non-discrimination requesting the relevant state bodies to adequately respond to the human rights violations.

 

Grant Program Goals

 

As part of PROLoG Sub-purpose 4, PROLoG is pleased to announce a request for proposals (RFP) for nationwide human rights awareness raising campaign that aim to raise the awareness of the general public and vulnerable groups, such as ethnic, religious and sexual minorities and women, on their rights and ways of seeking remedies if needed. These objectives are to be achieved through providing awareness raising activities on the rights of: a) women and girls, b) ethnic and religious minority groups, and/or c) LGBTQ community representatives who are or may become at risk of suffering from discrimination due to gender, ethnicity, religious beliefs or sexual identity.

Activities planned under the grant program should raise awareness of topics linked but not limited to PROLoG’s legal aid activities, such as domestic violence, early marriage, equality at the workplace, and discrimination and harassment based on gender, ethnicity, religion or sexual orientation. The awareness raising activities should be result-oriented and behavior changing so that members of the vulnerable groups understand their rights and request that those rights be restored if violated; the awareness raising activities should also raise the sensitivity of the general public towards minority members of society. Applicants should provide a detailed methodology and results-oriented list of nationwide and regional awareness raising activities, clearly indicating how the applicant will approach target issues at the national level and also address regional concerns. Proposals should demonstrate an evidence-based and targeted approach, indicating the sources of information on the needs of specific target groups (such as studies, reports and research papers) and/or the activities to be undertaken during the grant to gather such information.  Suggested public awareness activities should consider and reflect the characteristics of different ethnic, religious, age and other types of targeted groups, such as their attitudes to different media, lifestyle, linguistic proficiency, rural versus urban location, etc. Applicants should also identify the expected impact with respect to the general public or targeted groups.

Innovative and creative approaches are strongly encouraged. The organization awarded is encouraged to arrange partnerships with media, the Ombudsman’s Office, universities and other relevant stakeholders. Awareness raising activities should be focused on participation and empowerment of the general public and/or targeted groups through diverse activities such as public campaigns, discussion/lectures, conferences, development of creative radio and television PSAs, and multimedia products focused on women and other marginalized groups. There should be a fair balance between media products and other awareness raising activities. Coordination of activities between the recipients of legal aid grants and awareness raising grants will be essential. When planning the awareness raising activities organization should also take into account the restrictions and challenges originated due to Covid-19 pandemic and demonstrate effectiveness and sustainability of their approach.

 

Selection Criteria

 

Grants will be awarded to projects exhibiting the following:

 • Demonstrated need for the proposed awareness raising activities for the general public and/or the specific community (ies);
 • Qualified cadre of professionals with experience working on women and/or minority group issues;
 • Qualified cadre of professionals to develop and deliver awareness building activities and products;
 • Proven record of providing awareness raising activities to the selected segment(s) of Georgian society, or a clearly explained and substantiated capacity to provide these services if it will be a new activity for the organization;
 • Innovative, results-oriented, and feasible action plans;
 • A well configured plan explaining how activities will actually increase target group awareness of the legal means to protect their rights and/or raise the sensitivity of the general public, and how it will influence the existing environment;
 • Cooperation/partnership between two or more NGOs will be considered as an asset;
 • For Tbilisi-based NGOs, partnership with a regional NGO will be considered a plus.

 

The following general criteria will also be used to assess the projects:

1.   Degree of compliance with the objectives and requirements of the competition (10%);

2.   Scope and relevance of the project’s impact (10%);

3.   Effectiveness of project methodology (20%);

4.  Innovativeness of strategies and approaches, including demonstrated partnerships with other NGOs or entities (15%);

5.   Cost-effectiveness of the project and proposed cost share (5%);

6.   Effectiveness of the monitoring and evaluation plan. Applicants are expected to provide information on the quality assurance mechanisms and methods for collecting feedback from beneficiaries (5%);

7.   Sustainability of the project (please note that sustainability can refer to activities, structures, knowledge, and outcomes that result from the project implementation) (5%);

8.  Organization’s capacity to implement the project as demonstrated by: (a) the relevant qualifications of involved personnel and/or experts; (b) past successful experience in the field; and (c) capacity of project leadership to manage a grant-funded project and its finances effectively (30%).

 

Selection Process

 

To ensure an objective selection process, proposals will be reviewed in accordance with the rules and procedures of EWMI-PROLoG. The grant award decision will be made by EWMI-PROLoG, with the approval of USAID.

During the review process, additional information may be requested.  The applicant will be asked to present all the requested additional information within five working days.

 

PROLoG anticipates award of one awareness raising grant under the competition. PROLoG reserves the right to fund any or none of the applications submitted. PROLoG reserves the right not to make any awards, and all costs associated with preparing proposals are the sole responsibility of the organization submitting the proposal, and neither EWMI nor USAID will reimburse organizations for costs incurred in preparing proposals. Before the final award, applicants may be required to go through security and risk assessments.

 

Grant Funds


Grants budget is up to $25,000, with project activities lasting 5-7 months. The applicants are required to provide cost share for the projects equal to 5-10% of the requested funding.


Grant funds may be used for the following:

1.   Expenses related to the collection of data and evidence;

2.   Direct costs for project-related events;

3.   Communication between partner organizations, e.g. phone, fax, e-mail;

4.   Pro-rated portion of salaries for key participants, e.g. director, accountant;

5.   Transportation of project participants;

6.   Purchase of a limited amount of equipment (e.g. fax, computer, software) and stationery;

7.  Other expenses directly related to project implementation, preparation of PSA, multimedia products (digital and print media), organization of public discussions, campaigns, conferences and etc.

 

Grant funds may be used only for the activities directly related to the implementation of a grant project. Grant funds cannot be used for covering an organization’s on-going expenses, construction expenses, the purchase of real estate, or covering an organization’s debt.  A clear justification must be provided for project staff salary levels and percentage of hours dedicated to project activities.

 

The following program activities cannot be supported by EWMI-PROLoG:

 • Support for or lobbying on behalf of a particular political party;
 • Religious activities; however, EWMI-PROLoG may support a religious organization for non-religious aims if its proposal corresponds to project objectives;
 • Humanitarian activities;
 • Theoretical research;
 • Individual and/or group travel grants; or
 • Capital construction projects for commercial purposes.

 

Eligibility

An NGO legally registered in Georgia may submit an application on behalf of itself.

NGOs working with women, LGBTQ, remote regions, and ethnic minorities are encouraged to apply.
 

Proposal Submission Process

Applicants must present the following documents to PROLoG:

 • A proposal in English, to be written according to the application form;
 • A detailed, itemized budget and budget notes, using the provided forms.

A proposal can be conditionally approved, with applicant being required to submit a more detailed work-plan. Proposals submitted to the competition must be the original and sole work of the applicant organization. Any plagiarism will result in the immediate disqualification from the competition.

EWMI-PROLoG will retain all materials and documents submitted through the competition in the records. EWMI-PROLoG does not use information presented by applicants for purposes other than review and does not provide this information to any outside persons or institutions, except when required by Georgian law or requested by the donor.

Proposals must include information about:

 • Recent, current, or expected projects of the applicant related to awareness raising activities;
 • Reliable data to measure the impact of the applicant’s project.

Application must be submitted to info.prolog@ewmi.org with “Awareness Raising Grant Application” written in the subject line. 

Application Forms can be obtained from EWMI-PROLoG’s website www.ewmi-prolog.org or downloaded from the job.ge announcement. Applicants can request additional information electronically by addressing EWMI-PROLoG Grants and Civil Society Advisor at ajobava@ewmi.org. The questions will be collected and responses will be posted on the EWMI-PROLoG website.

 

Competition Timeline

Announcement: November 10, 2020

Submission of written questions from potential applicants: November 20, 2020 at 12:00 (Georgia time).

PROLoG response to submitted questions: November 25, 2020

Deadline for submission of applications: December 11, 2020 at 17:00 (Georgia time)

Award announcement: on or about February 10, 2021

 

Contact Information

EWMI-PROLoG is located at 5 Marjanishvili Str. 0102 Tbilisi, Georgia,

Tel/Fax (995 32) 2 505 404.

Email: info.prolog@ewmi.org 

 
 
 
USAID
Top of Page