შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო

“სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამა”

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს (შემდგომში TI) სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამა წარმოადგენს TI-ის მიერ წარსულში განხორციელებული ანტიკორუფციული საკონსულტაციო ცენტრის (ALAC) პროექტის გაგრძელებას. ახალი ანტიკორუფციული საკონსულტაციო ცენტრის ოფისები იმუშავებს თბილისსა და ბათუმში და საზოგადოებას უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს. ქონებრივი უფლებების დარღვევა და საგადასახადო დავები იქნება ჩვენი იურიდიული კონსულტაციების მთავარი თემა; თუმცა, საქმის არსიდან გამომდინარე, ცენტრმა სხვა საკითხებიც შეიძლება  მიიღოს.  TI საქმეებს სასამართლოს ყველა ინსტანციაში წარადგენს.

სასამართლო მონიტორინგისა და იურიდიული დახმარების პროგრამის მეორე კომპონენტი კი სასამართლოს მონიტორინგს შეეხება. TI შეიმუშავებს და საჯაროდ გამოაქვეყნებს მონიტორინგის მეთოდოლოგიას. ამასთანავე, შეიმუშავებს და გამოაქვეყნებს სასამართლოდან ინფორმაციის მოპოვების სტანდარტებსაც. მონიტორინგს გაუწევს სასამართლოს მიერ აღნიშნული სტანდარტების შესრულებას.

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, JILEP-ის სხვა პარტნიორებთან ერთად, განახორციელებს აქტიურ პროპაგანდულ კამპანიას. სასამართლო მონიტორინგის შედეგებზე და ცენტრის მუშაობის შედეგად გამოვლენილ ტენდენციებსა და სისტემურ პრობლემებზე დაყრდნობით, მოამზადებს ადმინისტრაციულ და საკანონმდებლო რეკომენდაციებს. აღნიშნული რეკომენდაციები გამოქვეყნდება განცხადებების, ანგარიშებისა ან ბლოგ პოსტების სახით და ხელმისაწვდომი იქნება ქართულ და ინგლისურ ენებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ვებგვერდზე.
USAID
Top of Page