COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი (NCADR) - მედიაციის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

ხანგრძლივობა: 05.01.2017 – 11.30.2017

თანხის ოდენობა: $24,410

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს რეგიონებში მედიაციის პოპულარიზაციას საგანმანათლებლო და ცნობიერების ამაღლების აქტივობების მეშვეობით სტუდენტებისთვის, პროფესორებისთვის, ადვოკატებისა და ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის.

USAID
Top of Page