შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გენდერისა და სამართლის პროგრამის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 01.01.2016 – 09.30.2017

თანხის ოდენობა: $20,000

პროექტის აღწერა:  პროექტი მიზნად ისახავდა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და ქალთა უფლებების ეფექტურ სამართლებრივ დაცვას უნივერსიტეტებში გენდერული სწავლების და კვლევების განვითარების გზით. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და დაინერგა გენდერის და სამართლის კურსი.

USAID
Top of Page