COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გენდერისა და სამართლის პროგრამის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა: 01.01.2016 – 09.30.2017

თანხის ოდენობა: $20,000

პროექტის აღწერა:  პროექტი მიზნად ისახავდა გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობას და ქალთა უფლებების ეფექტურ სამართლებრივ დაცვას უნივერსიტეტებში გენდერული სწავლების და კვლევების განვითარების გზით. პროექტის ფარგლებში მომზადდა და დაინერგა გენდერის და სამართლის კურსი.

USAID
Top of Page