COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  02.10.2016 – 10.15.2017

თანხის ოდენობა:   $19,330

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა ადამიანის უფლებათა სწავლების  განვითარებას და ადამიანის უფლებათა სფეროში კვლევების ხელშეწყობას. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა სამოდელო კურსი ადამიანის უფლებებზე საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებისთვის და მასწავლებელთა სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს სამოდელო  კურსის სილაბუსს და სასწავლო მასალებს. სამოდელო კურსი და მასწავლებელთა სახელმძღვანელოს გაზიარებულ იქნა საქართველოს სხვა სამართლის სკოლის პროფესორებთან.

USAID
Top of Page