COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს მოსამართლეთა ერთობა - მართლმსაჯულების ეფექტურობის გაზრდა

ხანგრძლივობა: 02.10.2016 – 03.31.2017

თანხის ოდენობა: $66,165

პროქტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გამჭვირვალობის, ობიექტურობისა და  ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობას. პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მონიტორინგი. ერთობამ ასევე შეისწავლა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მარეგულირებელი აქტები, მათ შორის ის პრობლემები, რომლებიც საბჭოს საქმიანობაზე უარყოფითად აისახება. მონიტორინგისა და კვლევის საფუძველზე ერთობამ მოამზადა ანგარიში, რომელიც მოიცავდა კანონისა და პრაქტიკის ანალიზს და რეკომენდაციებს საკანონმდებლო ცვლილებებისათვის. პროექტის ფარგლებში ასევე მომზადდა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომლის მიზანია საბჭოში გადაწყვეტილების მიღების პროცესის გამჭვირვალობისა და ობიექტურობის უზრუნველყოფა. ცვლილებების ადვოკატირების მიზნით ერთობამ მოაწყო შეხვედრები დაინტერესებულ უწყებებთან. პროექტის ფარგლებში ასევე მომზადდა ანგარიში მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის შესახებ, რომელმაც შეაფასა „მესამე ტალღის“ საკანონმდებლო რეფორმის შედეგები. ანგარიში ასევე შეიცავს რეკომენდაციებს ობიექტური და გამჭვირვალე პროცედურების შემოსაღებად, რომლებითაც უნდა იხელმძღვანელოს საბჭომ შერჩევა-დანიშვნის, მათ შორის მოსამართლეთა უვადო დანიშვნების პროცესში. 

USAID
Top of Page