შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (CiDA) - იურიდიული დახმარების და სტრატეგიული სამართალწარმოების სერვისები ქვემო ქართლში

ხანგრძლივობა:  01.15.2016 – 03.31.2017 

თანხის ოდენობა: $52,352  

პროექტის აღწერა:  CiDA მუშაობდა ეთნიკური და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის, ნაადრევი ქორწინებისა და ოჯახში ძალადობის თემებზე.  იურიდიული დახმარების თორმეტთვიან პროექტი განხორციელდა რუსთავის და დმანისის ოფისების დახმარებით, ხოლო ცნობიერების ამაღლების აქტივობები ჩატარდა რუსთავის, გარდაბნის, ბოლნისის და დმანისის მუნიციპალიტეტებსა და მიმდებარე სოფლებში.

USAID
Top of Page