COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სამართლიანი არჩევნები (ISFED) - საზოგადოებრივი კამპანია სასამართლო რეფორმის მხარდასაჭერად

ხანგრძლივობა:  04.01.2016 – 07.31.2016

თანხის ოდენობა: $29,929

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა სასამართლო სისტემაში ინსტიტუციური რეფორმების განხორციელებას საზოგადოებრივი კამპანიის მხარდაჭერის გზით. კამპანიას ახორციელებდა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის. კამპანია შეეხებოდა მოსამართლეთა შერჩევა-დანიშვნის პროცესის პრობლემებს, ასევე მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და საქმეთა განაწილების სისტემების ნაკლოვანებებს. კამპანია მოიცავდა საკანონმდებლო რეკომენდაციების შემუშავებას, სამართალწარმოებას, შეხვედრებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, ვიზუალური/მედია პროდუქტების შემუშავებას, და აქტიურ ურთიერთობას მედიასთან. კამპანია მიზნად ისახავდა საზოგადოების აზრის მობილიზაციას რეფორმების მხარდასაჭერად, რათა მოხდეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, სასამართლო სისტემის ადმინისტრირების მთავარი ორგანოს მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების შეზღუდვა.  კამპანიის ფარგლებში კოალიცია ითხოვდა მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის პრობლემური პროცესის დროებით შეჩერებას. პროექტის გრძელვადიანი მიზანი იყო ისეთი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება, რომლებიც საფუძვლად დაედება მოსამართლეთა დანიშვნის ობიექტურ და გამჭვირვალე შერჩევის პროცესს, საქმეთა განაწილების სისტემის დროულ ამოქმედებას, და იუსტიციის საბჭოს მიერ დისციპლინური სამართალწარმოების უფლებამოსილების რეგულირების გაუმჯობესებას.

USAID
Top of Page