შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

კონსტიტუციის 42-ე მუხლი - ქალთა, მათ შორის ეთნიკურ უმცირესობათა ჯგუფს მიკუთვნებულ ქალთა გაძლიერება და მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  02.01.2016 - 03.31.2017 

თანხის ოდენობა: $76,160   

პროექტის აღწერა:  კონსტიტუციის 42-ე მუხლი მუშაობდა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის და ოჯახში ძალადობის თემებზე, ასევე განხორციელდა ცნობიერების ამაღლების აქტივობები გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში. თორმეტთვიანი პროექტი ითვალისწინებდა იურიდიულ დახმარებას და ცნობიერების ამაღლების კამპანიების ჩატარებას წალკაში, თეთრიწყაროში, ახალციხეში, ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ქალებისათვის.

USAID
Top of Page