შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

"სასამართლოს საზოგადოებრივი ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის გაზრდის მხარედაჭერა"

პროექტის ხანგრძლივობა:29/09/2011 – 20/10/2012

ინსტიტუტი მიზნად ისახავს საქართველოს სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხელშეწყობას. ინსტიტუტი შეაფასებს ყველა დონის სასამართლოს ვებ გვერდებს, გამოავლენს მათ ნაკლოვანებებს და გასწევს ადვოკატირებას მეტი გამჭვირვალობის მისაღწევად. შეფასების შედეგად მომზადდება ანგარიში კონკრეტული რეკომენდაციებით, რომლებიც შეეხება ვებ გვერდების შინაარსისა და ტექნიკური პარამეტრების გაუმჯობესებას. პროექტი შექმნის სტანდარტული ვებ გვერდის მოდელს იმისათვის, რომ ერთი დონის ყველა სასამართლომ ერთი და იმავე ტიპის ინფორმაცია გასცეს. ამავე დროს ინსტიტუტი შეისწავლის უკვე გამოქვეყნებულ სასამართლო სტატისტიკას, გადაიტანს მონაცემებს მომხმარებლისათვის უფრო ხელმისაწვდომ ფორმატში და თავის ვებ გვერდზე გამოაქვეყნებს. პროექტის განმავლობაში პროექტის გუნდი მჭიდროდ ითანამაშრომლებს სასამართლოს, მათ შორის უზენაესი სასამართლოსა და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, წარმომადგენლებთან და ადვოკატირებას გაუწევს არსებული ვებ-რესურსების იმგვარ მოდიფიკაციას, რომ ისინი პრაქტიკოსებისა და დაინტერესებული მოქალაქეებისათვის სასარგებლო ინსტრუმენტებად გადაიქცნენ.
USAID
Top of Page