COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC) - ქალების, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დაცვის ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონებში

ხანგრძლივობა:   01.01.2016 – 02.28.2017

თანხის ოდენობა:   $65,876

პროექტის აღწერა:  HRC მუშაობდა რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების, ასევე ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის საქმეებზე ქვემო ქართლსა და კახეთის რეგიონში.  უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის განახორციელა ცნობიერების ამაღლების კამპანიები  გენდერული თანასწორობის და დისკრიმინაციის თემებზე. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა იურიდიული დახმარების და ცნობიერების ამაღლების თოთხმეტთვიანი პროექტი განახორციელდა თბილისში, რუსთავსა და გურჯაანში.

USAID
Top of Page