COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) - იურიდიული დახმარების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა LGBTQI პირებისთვის

ხანგრძლივობა 05.15.2020 – 08.31.2021

თანხის ოდენობა: $25,841   

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავს იურიდიული მომსახურების გაწევას LGBTQI თემის წევრებისთვის, რომლებიც ხშირად ხდებიან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი მათი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე. სტრატეგიული მნიშვნელობის საქმეების წარმოების მეშვეობით შესაძლებელი იქნება მარგინალიზებული ჯგუფების ადვოკატირებისა და პრეცედენტების დადგენა, თემის წევრთა ინფორმირებისა და დაცვის მიზნით. WISG აგრეთვე გასვლით შეხვედრებს ჩაატარებს საქართველოს რეგიონებში ადგილობრივ LGBTQI თემის წევრების საჭიროებების გამოვლენის მიზნით.

USAID
Top of Page