COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - მრავალფეროვნების სახეები: ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა: 02.15.2021 – 07.31.2021

თანხის ოდენობა: $23,516.50

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობას ქართულ საზოგადოებაში. პროექტი ხელს შეუწყობს ცნობიერების ამაღლებას რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების და უმცირესობათა უფლებების შესახებ, აგრეთვე კულტურულ მრავალფეროვნებასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლას სხვადასხვა ინსტრუმენტებისა და ტექნიკის გამოყენებით. ამ მიზნით, TDI გამოიყენებს სოციალურ მედია პლატფორმას „მრავალფეროვნების სახეები“, რომელიც USAID/PROLoG-ის ხელშეწყობით 2017 წლიდან შეიქმნა. TDI მოამზადებს გრაფიკულ ვიდეოებს, ბლოგებს და ნარატიული ტიპის ილუსტრაციებს სოციალურ მედიაში განსათავსებლად, ხოლო ქუჩის მხატვრობის/ხელოვნების პროექტი განხორციელდება აჭარაში, საქართველოს ერთ-ერთ მრავალფეროვან რეგიონში, ადგილობრივი თემის ჩართულობის მიზნით. პროექტი მოიცავს თბილისსა და ბათუმს, თუმცა შექმნილი პროდუქტების/მასალების გავრცელება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოხდება.

USAID
Top of Page