COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადამიანის უფლებათა სწავლების ხელშეწყობა

ხანგრძლივობა:  05.15.2020 – 07.14.2021

თანხის ოდენობა:   $16,835

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს ადამიანის უფლებების სწავლების ხელშეწყობას საქართველოს უნივერსიტეტებში, საბაუნიში ადამიანის უფლებების მიმართულების დაარსებას, რომელიც იმუშავებს ადამიანის უფლებების სწავლების გასაუმჯობესებლად საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურზე რეგიონალურ უნივერსიტეტებში, კერძოდ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ახალი კურსების და შესაბამისი სასწავლო მასალების შესაქმნელად.

USAID
Top of Page