COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

უფლებები საქართველო - დამოუკიდებელი ინსპექტორისა და იუსტიცის უმაღლესი საბჭოს აქტივობების მონიტორინგი

ხანგრძლივობა 04.25.2020 - 05.24.2021

თანხის ოდენობა: $32,675.9

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს   დისციპლინური ორგანოების - დამოუკიდებელი ინსპექტორის, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს და სადისციპლინო პალატის  - საქმიანობაზე დაკვირვებას. მონიტორინგის მიზანია მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სამართლიანი და ეფექტური სისტემის შექმნა. პროექტი შეაფასებს 2012 წლის შემდეგ მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების გავლენას, მონაცემებისა და დისციპლინური ორგანოების გადაწყვეტილებების ანალიზის, ინტერვიუებისა და საქართველოს სასამართლოებსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით. კვლევის შედეგები აისახება ანგარიშში, სადაც ასევე შევა პარლამენტისა და სასამართლოსთვის განკუთვნილი რეკომენდაციები.

USAID
Top of Page