COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკისა და მარეგულირებელი ჩარჩოს სრულყოფის, გენდერისა და სამართლის სასწავლო კურსის განახლებისა და მედიაციის პროცესში სტუდენტთა პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაძლიერების პროექტი

ხანგრძლივობა:  07.16.2020 – 06.15.2021

თანხის ოდენობა:   $ 20,023.50

პროექტის აღწერა: პროექტი განხორციელდება თსუ-ს ინსტიტუციური ზედამხედველობის  ქვეშ და შედგება კონცეპტუალურად სამი დამოუკიდებელი კომპონენტისგან: ა) საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ანტიდისკრიმინაციული რეგულაციების გაუმჯობესება (მინიმუმ ორ უნივერსიტეტში) და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შემუშავება; ბ) მედიაციის შესახებ სამუშაო შეხვედრისა და ეროვნული შეჯიბრის ორგანიზება; გ) გენდერისა და სამართლის კურსის მასალების განახლება და ქართულად თარგმნა. ქალთა უფლებებისადმი მიძღვნილ საჯარო ღონისძიებებში მონაწილეობა და გენდერისა და სამართლის პროფესორების სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება.

USAID
Top of Page