COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - საგამოძიებო სისტემის რეფორმის ადვოკატირების პროექტი

ხანგრძლივობა15 თებერვალი, 2021 – 31 ივლისი, 2021

თანხის ოდენობათანხის ოდენობა: USD 18,766

პროექტის აღწერაპროექტი ხელს შეუწყობს საგამოძიებო სისტემის რეფორმას ადვოკატირებისა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით. ადვოკატირება მიზნად ისახავს საგამოძიებო ორგანოების დამოუკიდებლობისა და ეფექტურობის უზრუნველყოფას რეფორმის მხარდამჭერების  (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, სახალხო დამცველის აპარატის და აკადემიური წრეების წარმომადგენლები) მობილიზებითა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შსს), პროკურატურასა და პარლამენტთან თანამშრომლობის გზით. ადვოკატირება დაეფუძნება EMC-ის კვლევას და რეკომენდაციებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საპროკურორო და საგამოძიებო ფუნქციების გამიჯვნას. EMC ორგანიზებას გაუწევს შეხვედრებს სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და პარლამენტის წევრებთან და ითანამშრომლებს შსს-სთან.

EMC შეიმუშავებს წერილობით მოსაზრებებს შსს-ს მიერ მომზადებული კანონპროექტების შესახებ, ან მათი არარსებობის შემთხვევაში -- საკანონმდებლო წინადადებას და წარუდგენს მას პარლამენტს. რეფორმის საჭიროების დასაბუთება მოხდება ანალიტიკურ სტატიებისა და ვიდეოს საშუალებით. EMC ასევე მოამზადებს ორენოვან ბროშურას დეპუტატების, დიპლომატიური მისიებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის. პროექტი ხელს შეუწყობს გამოძიების ეფექტურობის გაუმჯობესებას და სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა უფლებების  დაცვას.

USAID
Top of Page