COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს სამართლის ინსტიტუტი (GLI) - პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება რეგიონალურ უნივერსიტეტებში

ხანგრძლივობა 06.01.2020 - 01.31.2021

თანხის ოდენობა: $20,225.12

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს სამართლის სტუდენტების პროფესიული და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას 3 რეგიონალურ უნივერსიტეტში (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). აღნიშნული დაეხმარება რეგიონალურ უნივერსიტეტებს სამართლის პრაქტიკული კურსების შემუშავებაში ბაკალავრის და მაგისტრატურის  საფეხურზე და ხელს შეუწყობს მათი სტუდენტების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებას. პროექტი ასევე დაეხმარება პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას რეგიონალური უნივერსიტეტების მხარდაჭერის გზით, ადამიანის უფლებების მიმართულებით იმიტირებული სასამართლო პროცესის შეჯიბრის დამკვიდრებასა და ორგანიზებაში.

USAID
Top of Page