COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - სასამართლოს რეფორმირების პროცესში მოკავშირეთა რაოდენობის გაზრდა ეფექტური კამპანიის გზით

ხანგრძლივობა 02.15.2020 - 10.14.2020

თანხის ოდენობა: $70,498.60

პროექტის აღწერაპროექტის მიზანია კოალიციის თავმჯდომარე ორგანიზაციის მხარდაჭერა კოალიციის მიზნების მისაღწევად. GDI, კოალიციის წევრ ორგანიზაციებთან ერთად შეიმუშავებს საერთო ხედვას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომი რეფორმების შესახებ. კამპანიის საქმიანობა დაეფუძნება გასული წლის აქტივობებს, რომლებიც მიზნად ისახავდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. პროექტის გუნდი მონიტორინგს გაუწევს მოსამართლეთა კანდიდატების ინტერვიუებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და გამოაქვეყნებს პროცესის ამსახველ ინფორმაციულ ბარათებს/ინფოგრაფიკებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი დასმული კითხვებითა და პასუხებით. მას შემდგომ, რაც პროცესი პარლამენტში გადაინაცვლებს, კოალიციის თავმჯდომარე მონაწილეობას მიიღებს კომიტეტის მოსმენებში კოალიციის სახელით. პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის გუნდი შეიმუშავებს გაცნობითი სახის ვიდეო-რგოლებს კანდიდატების ბიოგრაფიებზე და მოკლე ვიდეოებს კომიტეტის მოსმენების თაობაზე. კოალიციის მმართველი კომიტეტის წევრებთან კონსულტაციით, თავმჯდომარე მოამზადებს სასამართლო კანდიდატების შეფასებას საპარლამენტო მოსმენების საფუძველზე. პროექტი აგრეთვე მოიცავს ინოვაციურ კომპონენტს, რომელიც მიზნად ისახავს იმ მოსამართლეთა გაძლიერებას, რომლებმაც თავიანთი გადაწყვეტილებებით კომპეტენციისა და დამოუკიდებლობის მაღალი დონე წარმოაჩინეს.

USAID
Top of Page