COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - ბავშვთა მართლმსაჯულების უფლების გაძლიერება საქართველოში

ხანგრძლივობა:  04.15.2020 – 03.14.2021

თანხის ოდენობა: $42,977.83

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა ბავშვთა უფლებების ადვოკატირებას სტრატეგიული სამართალწარმოებისა და ცნობიერების ამაღლების გზით. პროექტის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ სახელმწიფო ინსტიტუციურ დაწესებულებებში მცხოვრები ბავშვები, და ბავშვები, რომლებიც განიცდიდნენ ძალადობას და დისკრიმინაციას შეზღუდული უნარების, სქესის, ასაკის, და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით. PHR იურიდიულ დახმარებას უწევდა ბავშვებს და მათ მეურვეებს თბილისის მასშტაბით, თუმცა პროექტის მიზნებიდან გამომდინარე საჭიროების შემთხვევაში რეგიონებსაც მოიცავდა. PHR მართავდა ბავშვთა უფლებების შესახებ მრგვალი მაგიდის შეხვედრებსა და ტრენინგებს და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მუშაობდა ბავშვთა ინტერესების სათანადო და ეთიკური წარმომადგენლობის საკითხზე.

USAID
Top of Page