COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - მრავალფეროვნების სახეები: ტოლერანტობისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ხელშეწყობა საქართველოში

ხანგრძლივობა:  02.01.2020 – 11.30.2020 

თანხის ოდენობა: $29,326

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დისკრიმინაციის პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელთაც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები და საქართველოში მცხოვრები უცხოელები აწყდებიან. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით TDI შექმნის მულტიმედია პროდუქტებს, დოკუმენტურ ვიდეოებს, “doodle” ვიდეოს და ფოტო პორტრეტებს, რომლებიც გადმოგვცემენ ინდივიდუალურ ისტორიებს უმცირესობების წარმომადგენლების ცხოვრებისეული სირთულეებისა და დისკრიმინაციული დამოკიდებულებების შესახებ. ეს პროდუქტები განთავსდება სოციალურ მედია პლატფორმაზე „მრავალფეროვნების სახეები“, რომელიც USAID/PROLoG-ის მიერ დაფინანსებული TDI-ის წინა პროექტის „მრავალფეროვნებისა და რელიგიათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა, უმცირესობებისა და ქალების გაძლიერება“ ფარგლებში შეიქმნა. პლატფორმა ასახავს იმ სისტემურ პრობლემებს, მათ შორის დისკრიმინაციას და იზოლაციას, რომელთაც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები განიცდიან საქართველოში. 

USAID
Top of Page