COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის (PHR) - საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის გაუმჯობესება

ხანგრძლივობა:  03.01.2018 – 07.31.2019

თანხის ოდენობა: $34,585

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენციის (სტამბულის კონვენციის) აღსრულების ხელშეწყობას, კონვენციით მოთხოვილი მონაცემების ეფექტურად შეგროვების ადვოკატირების გზით. პროექტის გუნდმა შეისწავლა მონაცემთა შეგროვების არსებული პრაქტიკა სასამართლო და ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ, მათ შორის, სხვადასხვა ორგანოს მიერ გამოყენებული ინდიკატორები და პროცედურები, უწყებებს შორის კოორდინაციის დონე და საზოგადოებისათვის მონაცემთა ღიაობა. კვლევა მოიცავდა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის კვლევასაც. პროექტის გუნდმა ასევე შეიმუშავა რეკომენდაციები მთავრობის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლებისათვის და სასამართლოსათვის.

USAID
Top of Page