COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით - საქართველოში მოსამართლეთა პროფესიული განათლების სისტემის ანალიზი

ხანგრძლივობა:  02.15.2018 – 04.30.2019

თანხის ოდენობა: $40,515

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის გაძლიერებას იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და მართლმსაჯულების სისტემაში მისი ფუნქციონირების საფუძვლიანი შეფასების გზით. ISFED-მა და IDFI-მ გააანალიზეს სკოლის პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიები და შეისწავლეს სამოსამართლო განათლების სისტემის პირველი ეტაპი. მათ გააანალიზეს სამართლებრივი ჩარჩო, რომელშიც მოქმედებს სკოლა და ისიც, თუ როგორ ურთიერთქმედებაშია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. პროექტის გუნდმა შეისწავლა მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის და სწავლების საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება. საბოლოო ანგარიშის გარდა პროექტმა ასევე შეიმუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელსაც დაეფუძნა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კოალიციის ადვოკატირება.

USAID
Top of Page