COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - საქართველოს საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის მონიტორინგი

ხანგრძლივობა:  02.02.2018 – 05.15.2019

თანხის ოდენობა:  $39,800

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა საქართველოს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის ხელშეწყობას საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის საკანონმდებლო საფუძვლის შეფასებისა და მისი პრაქტიკაში გამოყენების მონიტორინგის გზით. ინფორმაცია შეგროვდა 9 საერთო სასამართლოდან, სადაც ექვსზე მეტი მოსამართლე მუშაობდა. პროექტის გუნდმა მოამზადა შუალედური ანგარიში, რომელიც განიხილა დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულების კოალიციასთან, და საბოლოო ანგარიში, რომელიც საჯაროდ წარუდგინა დაინტერესებულ მხარეებს. ანგარიშში შეფასდა საქმეთა განაწილებისას ახალი სისტემის ეფექტურობა მიკერძოებულობის შემცირების კუთხით  და თუ რამდენად უზრუნველყოფდა დატვირთვის სამართლიან გადანაწილებას მოსამართლეთა შორის. ანგარიშში წარმოდგენილი იყო რეკომენდაციებიც იმ პრობლემების დასაძლევად, რაც მონიტორინგის შედეგად გამოიკვეთა.

USAID
Top of Page