COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

თავისუფალი უნივერსიტეტი - საქართველოში იურიდიული პროფესიის გაძლიერება სწავლების გზით

ხანგრძლივობა: 12.01.2015 – 02.28.2018

თანხის ოდენობა: $ 98, 256

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა სამართლის პროფესორებსა და იურისტებში ადამიანის უფლებათა სამართლის ცოდნის დონის ამაღლებას, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე აკადემიური დისკუსიის ხელშეწყობას და პრაქტიკოსი იურისტების, სამართლის სტუდენტებისა და პროფესორების პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას, როგორიცაა სამართლებრივი წერა, კლიენტთა კონსულტირება, ადვოკატირება და სწავლება.

USAID
Top of Page