COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

კავშირი „საფარი“ - კომპლექსური მიდგომა ქალების და გოგონებისადმი ძალადობის მიმართ

ხანგრძლივობა05.15.2017 – 03.31.2020

თანხის ოდენობა$121,314

პროექტის აღწერაპროექტი მიზნად ისახავდა ქალებისა და გოგონების მიმართ ძალადობის პრევენციას და ბრძოლას ოჯახში ძალადობის, ქალთა საკუთრების უფლების დარღვევის წინააღმდეგ, ასევე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ქალთა გენიტალიების დასახიჩრების პრობლემასთან დაკავშირებით. პროექტი მოიცავდა იურიდიული დახმარების გაწევას და სტრატეგიულ სამართალწარმოებას თბილისის, სამეგრელოსა და კახეთის რეგიონებში მცხოვრები ქალებისა და გოგონებისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, საფარი ფსიქოლოგიურ დახმარებას სთავაზობდა ძალადობის მსხვერპლებს. საფარის პროექტი ასევე მოიცავდა ცნობიერების ამაღლების აქტივობებს,  როგორიცაა სამუშაო შეხვედრები სახელმწიფოს  სტრუქტურის წარმომდგენლებთან გენდერული ძალადობის თემაზე.

USAID
Top of Page