COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) - მრავალფეროვნებისა და რელიგიათაშორისი დიალოგის ხელშეწყობა, უმცირესობებისა და ქალების გაძლიერება

ხანგრძლივობა 07.01.2017 – 05.31.2019

თანხის ოდენობა$67,118

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას დისკრიმინაციის პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელთაც რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობები და საქართველოში მცხოვრები უცხოელები აწყდებოდნენ. ამ მიზნით TDI-მ შექმნა უმცირესობათა წარმომადგენლების ფოტო პორტრეტები, დაიწერა საგანმანათლებლო სტატიები რელიგიური და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ, შეიქმნა მულტიმედია პროდუქტები, რომლებიც გადმოგვცემდნენ ისტორიებს უმცირესობების წარმომადგენლების ცხოვრებისეული სირთულეებისა და დისკრიმინაციული დამოკიდებულებების შესახებ. TDI-მ ასევე შექმნა სოციალური მედია პლატფორმა სახელწოდებით „მრავალფეროვნების სახეები“. პლატფორმის საშუალებით მოხდა სისტემური პრობლემების, მათ შორის რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების დისკრიმინაციული გამოცდილების და პრეცედენტული საქმეების ასახვა.

USAID
Top of Page