COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - სამართალწარმოება თანასწორობისათვის

ხანგრძლივობა  04.15.2017 – 10.14.2018

თანხის ოდენობა $99, 729

პროექტის აღწერა: პროექტი უზრუნველყოფდა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ქალებისა და გოგონებისთვის, რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისთვის, რომლებიც იყვნენ ოჯახში ძალადობის ან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი კულტურული და რელიგიური კუთვნილების გამო. პროექტი უზრუნველყოფდა სამართლებრივ კონსულტაციებს და წარმომადგენლობას სამიზნე ჯგუფებისთვის ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ადიგენის, ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში, ასევე სტრატეგიულ სამართალწარმოებას საერთო სასამართლოებსა და საკონსტიტუციო სასამართლოში. GDI-ს პროექტის პარტნიორი იყო „ჩართულობის და განვითარების ცენტრი“(CPD). GDI თანამშრომლობდა ადგილობრივ ადვოკატებთან, რომლებიც ორგანიზაციის ზედამხედველობის ქვეშ მონაწილეობდნენ ადგილობრივ საქმეებში.

USAID
Top of Page