COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს იურიდიულ ფირმათა ასოციაცია (სიფა) - სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა თანასწორობის ხელშეწყობა და ადვოკატის როლი მართლმსაჯულების სისტემაში

ხანგრძლივობა: 03.16.2017 – 04.30.2018

თანხის ოდენობა: $52.167

პროექტის აღწერა: პროექტის პირველადი მიზანი იყო სისხლის სამართლის პროცესის მხარეთა თანასწორობის ხელშეწყობა, რათა მხარეებს მტკიცებულებათა შეგროვებისა და წარდგენის საქმეში თანაბარი უფლებებით ესარგებლათ. ამ მიზნის მისაღწევად მომზადდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების პაკეტი. პროექტი ასევე მიზნად ისახავდა  სიფა-ს მუშაობის გაძლიერებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ადვოკატთა სასწავლო საჭიროებების დაკმაყოფილება და იურიდიული ფირმების ორგანიზაციული მოწყობისა და ეთიკური სტანდარტების სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება.

USAID
Top of Page