შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს იურიდიულ ფირმათა ასოციაცია (სიფა) - სისხლის სამართლის პროცესში მხარეთა თანასწორობის ხელშეწყობა და ადვოკატის როლი მართლმსაჯულების სისტემაში

ხანგრძლივობა: 03.16.2017 – 04.30.2018

თანხის ოდენობა: $52.167

პროექტის აღწერა: პროექტის პირველადი მიზანია სისხლის სამართლის პროცესის მხარეთა თანასწორობის ხელშეწყობა, რათა მხარეებმა მტკიცებულებათა შეგროვებისა და წარდგენის საქმეში თანაბარი უფლებებით ისარგებლონ. ამ მიზნის მისაღწევად მომზადდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების პაკეტი. პროექტის ასევე მიზნად ისახავს  სიფა-ს მუშაობის გაძლიერებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ადვოკატთა სასწავლო საჭიროებების დაკმაყოფილება და იურიდიული ფირმების ორგანიზაციული მოწყობისა და ეთიკური სტანდარტების სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება.

USAID
Top of Page