შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - სისხლის სამართლის გამოძიების რეფორმა სამართლიანი და ეფექტური სისხლის სამართლის სისტემისათვის

ხანგრძლივობა:  06.01.2017 – 04.30.2018

თანხის ოდენობა: $31,450

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავს სისხლის სამართლის საქმეების საგამოძიებო მოქმედებებისა და მათზე საპროკურორო ზედამხედველობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესწავლას. EMC და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია (სიფა) შეისწავლიან კანონმდებლობას, ჩაატარებენ ინტერვიუებსა და დისკუსიებს შესაბამის პირებთან და უწყებებთან, იმუშავებენ ადგილობრივ და უცხოელ ექსპერტებთან და შეიმუშავებენ რეფორმების კონცეფციას. პროექტის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს საგამოძიებო პროცესის შესაბამისობა სისხლის სამართლის შეჯიბრებით სისტემასთან.

USAID
Top of Page