COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - სისხლის სამართლის გამოძიების რეფორმა სამართლიანი და ეფექტური სისხლის სამართლის სისტემისათვის

ხანგრძლივობა:  06.01.2017 – 04.30.2018

თანხის ოდენობა: $31,450

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა სისხლის სამართლის საქმეების საგამოძიებო მოქმედებებისა და მათზე საპროკურორო ზედამხედველობის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის შესწავლას. EMC-მ და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა) შეისწავლეს კანონმდებლობა, ჩაატარეს ინტერვიუები და დისკუსიები შესაბამის პირებთან და უწყებებთან, იმუშავეს ადგილობრივ და უცხოელ ექსპერტებთან და შეიმუშავეს რეფორმების კონცეფცია. პროექტის მთავარი მიზანი იყო საგამოძიებო პროცესის შესაბამისობის უზრუნველყოფა სისხლის სამართლის შეჯიბრებით სისტემასთან.

USAID
Top of Page