COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ქალთა უფლებების ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) - მართლმსაჯულებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი

ხანგრძლივობა07.20.2017 – 06.19.2018 

თანხის ოდენობა$45,868

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა გამოხატვის თავისუფლებასთან, შეკრების თავისუფლებასთან, ეთნიკურ, რელიგიურ და ლგბტ პირებთან დაკავშირებული საკითხების მონიტორინგს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო გეგმასა და მომიჯნავე სამოქმედო გეგმებსა და სტრატეგიებში. WISG პროექტს ახორციელებდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად.

USAID
Top of Page