COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი

ხანგრძლივობა06.20.2017 – 06.19.2018 

თანხის ოდენობა$44,220.00

პროექტის აღწერა:  პროექტი მიზნად ისახვდა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგს, როგორიცაა მართლმსაჯულება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პროკურატურა, ადამიანის უფლებათა დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში და წამება და არასათანადო მოპყრობა. ამ მიზნით შეიქმნა მონიტორინგის სისტემა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა: 1) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრესის გაზომვა 2) ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესსა და პროგრესზე დაკვირვება სპეციალურად შექმნილი ვებგვერდის მეშვეობით. ვებგვერდით სარგებლობა შეეძლოთ ნებისმიერ  ორგანიზაციას, რომელიც აკვირდებოდა ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის ან/და მისი ცალკეული თავების შესრულებას.

USAID
Top of Page