შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI) - მართლმსაჯულებასა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი

ხანგრძლივობა06.20.2017 – 06.19.2018 

თანხის ოდენობა$44,220.00

პროექტის აღწერა:  პროექტის მიზანია ისეთ საკითხებთან დაკავშირებული სახელმწიფო სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების მონიტორინგი, როგორიცაა მართლმსაჯულება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პროკურატურა, ადამიანის უფლებათა დაცვა სასჯელაღსრულების სისტემაში და წამება და არასათანადო მოპყრობა. ამ მიზნით შეიქმნება მონიტორინგის სისტემა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება: 1) რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდებით სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროგრესის გაზომვა 2) ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის სამოქმედო გეგმის შესრულების პროცესსა და პროგრესზე დაკვირვება სპეციალურად შექმნილი ვებგვერდის მეშვეობით. ვებგვერდით სარგებლობა შეუძლია ნებისმიერ  ორგანიზაციას, რომელიც აკვირდება ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმის ან/და მისი ცალკეული თავების შესრულებას.

USAID
Top of Page