COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) - სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში

ხანგრძლივობა:  07.01.2016 – 03.31.2017

თანხის ოდენობა: $37,868.00

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის გაზრდას საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პრაქტიკის გაუმჯობესების გზით. პროექტის გუნდმა შეისწავლა ქართული კანონმდებლობა და პრაქტიკა, ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. IDFI-მ მოამზადა ანალიტიკური ანგარიში და რეკომენდაციები ინფორმაციის თავისუფლების აქტის და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონის დასახვეწად. პროექტმა ასევე შეიმუშავა რეკომენდაციები სასამართლოებისათვის, თუ როგორ გამოაქვეყნონ სასამართლოს გადაწყვეტილებები. კვლევის გარდა, პროექტი მოიცავს ადვოკატირებასაც, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით.

USAID
Top of Page