შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) - სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში

ხანგრძლივობა:  07.01.2016 – 03.31.2017

თანხის ოდენობა: $37,868.00

პროექტის აღწერა: პროექტი მიზნად ისახავდა სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის გაზრდას საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პრაქტიკის გაუმჯობესების გზით. პროექტის გუნდმა შეისწავლა ქართული კანონმდებლობა და პრაქტიკა, ასევე სასამართლო გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. IDFI-მ მოამზადა ანალიტიკური ანგარიში და რეკომენდაციები ინფორმაციის თავისუფლების აქტის და პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონის დასახვეწად. პროექტმა ასევე შეიმუშავა რეკომენდაციები სასამართლოებისათვის, თუ როგორ გამოაქვეყნონ სასამართლოს გადაწყვეტილებები. კვლევის გარდა, პროექტი მოიცავს ადვოკატირებასაც, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში სტრატეგიული სამართალწარმოების გზით.

USAID
Top of Page