COVID-19 Response Grants

COVID-19 Response Grants

ადვოკატირების გრანტები

ადვოკატირების გრანტები

Rule of Law and COVID-19

Rule of Law and COVID-19

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება (GTUC) - მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ქალთა შრომითი უფლებების უზრუნველსაყოფად

ხანგრძლივობა:  02.01.2016 – 07.31.2017

თანხის ოდენობა:   $67,078

პროექტის აღწერა:  GTUC მუშაობდა სამუშაო ადგილებზე გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის პრობლემის აღმოსაფხვრელად. თბილისისა და ბათუმის ოფისებში იურიდიული დახმარება გაეწია სხვადასხვა დაწესებულებების თანამშრომლებს, ხოლო ცნობიერების ასამაღლებელი აქტივობები ჩატარდა რუსთავში, თელავში, ახალციხეში, გორში, ქუთაისში, ზუგდიდში, ფოთსა და ბათუმში.

USAID
Top of Page