შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

შეამოწმეთ თქვენი ცოდნა

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

იუსტიციის უმაღლესი სკოლა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

საარბიტრაჟო ინიციატივა საქართველო

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) - მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაძლიერება დისკრიმინირებული რელიგიური თემებისთვის

ხანგრძლივობა:  01.01.2016 – 06.30.2017

თანხის ოდენობა:  $78,744

პროექტის აღწერა:  EMC მუშაობდა რელიგიური უმცირესობების და ქალთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის და დისკრიმინაციის საკითხებზე, ასევე რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლების ცნობიერების ასამაღლებლად ატარებდა ღონისძიებებს ადრეული ქორწინებისა და დისკრიმინაციის თემებზე. თვრამეტთვიანი პროექტის ძირითადი მიზანი იყო რელიგიური უმცირესობებისთვის და ქალებისთვის იურიდიული დახმარების გაწევა თბილისში, მაღალმთიან აჭარაში, ქვემო ქართლსა (გარდაბანი, მარნეული) და სამცხე-ჯავახეთში (ადიგენი), ისევე როგორც ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების ჩატარდება იმავე რეგიონებსა და კახეთში (პანკისში).

USAID
Top of Page